Taxivervoer

AED's in de Taxi's en Rolstoelbussen

In de taxi's en rolstoelbussen welke voor Jobinder rijden heeft Taxi NOF AED's geplaatst!
Revolutionair!
Taxi NOF is het eerste taxibedrijf in Nederland met AED’s in taxi’s en rolstoelbussen!
De eerste 6 minuten zijn van levensbelang bij een reanimatie. Fantastisch dat Taxi NOF vanaf vandaag voor mensen in de regio verschil kan maken in de eerste 6 minuten bij hartfalen!
Dagelijks krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij gelijk starten met reanimatie is overlevingskans gemiddeld 23%, bij snelle AED inzet met een schokbaar beginritme gemiddeld 44% (Bron: Hartstichting).

“En toen was het zondag 2 juli 2017, 10.19 uur…… Reanimatieoproep en AED meenemen……”
Deze reanimatie was succesvol! En het idee was ontstaan om taxi’s uit te rusten met AED’s. Het idee is uitgewerkt en eindelijk is het een feit!
“Dit is echt baanbrekend in de taxiwereld”, aldus Jessica van der Heiden (directeur van Taxi NOF): “Ik ben er echt onwijs trots op dat we AED’s hebben kunnen realiseren in de taxi’s. Nog trotser ben ik op onze chauffeurs die hier ook achter staan en zich aan willen melden bij het burgerhulpverleningsnetwerk!”
Taxi NOF uit Kollumerzwaag levert per dag 13 voertuigen (taxi’s en rolstoelbussen) t.b.v. het WMO-vervoer voor de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland ca, Dantumadiel, Dongeradiel en Ferwerderadiel. De regie van dit vervoer is in handen van de mobiliteitscentrale Jobinder.
Sinds een aantal jaren geeft Jessica van der Heiden, directeur van Taxi NOF, reanimatietrainingen (BLS/AED: Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillator) als instructeur voor de Nederlandse Reanimatieraad. Jessica is een groot voorstander van de AED’s omdat ze uit ervaring heeft gezien dat een reanimatie met het gebruiken van een AED er daadwerkelijk toe doet! Na de succesvolle reanimatie heeft Jessica besloten om een forse investering te doen en de taxi’s van Taxi NOF welke rijden in de regio Noord Oost Fryslân te voorzien van een AED. Alvorens ieder voertuig uit te rusten zijn alle betrokken chauffeurs door Jessica opgeleid en beschikken zij nu allemaal over een certificaat voor de (NRR) Nederlandse Reanimatie Raad en kunnen zij ingezet worden als burgerhulpverleners bij HartslagNu.nl.
Tevens is gekozen voor een duurdere AED: de Lifepack CR2 defibrillator. De CR2 is de énige AED die borstcompressies tijdens ECG-ritmeanalyse toestaat, waardoor pauzeren tussen reanimatie en defibrillatie wordt beperkt.
Daarnaast hoeven electroden niet meer te worden verwijderd wanneer de ambulance arriveert. Ambulances en ziekenhuizen in Friesland werken met dezelfde electroden-aansluiting en kunnen de stekker van de electroden gelijk aansluiten op hun eigen apparatuur.
Voordat de ambulance arriveert kunnen zij onderweg via LIFELINKcentral-AED-programmabeheer (waarmee hulpdiensten in Friesland werken) de gegevens van de lopende reanimatie inzien en zich dus beter voorbereiden.

“Het voelt fantastisch wanneer je iemand hebt kunnen redden, maar in veel gevallen lukt dit ook niet. Daar ben ik mij absoluut van bewust, maar hoe eerder er gehandeld kan worden, hoe beter de kansen,” aldus Jessica van der Heiden. “Wanneer een reanimatie wel of niet lukt, in beide gevallen heeft dit enorm veel impact op de hulpverlener. Daarom heb ik twee jaar geleden een cursus gevolgd en ik ben gecertificeerd om nazorg te verlenen omdat dit een heel belangrijk aspect is wat veelal vergeten wordt”.
Vanaf vandaag rijden er nu bij Taxi NOF 13 taxi’s en rolstoelbussen rond mèt een AED en mèt een chauffeur die gecertificeerd is om te reanimeren en weet hoe er met de AED gewerkt moet worden.
Dus: meer hulpverleners in de regio wat de samenleving in Noordoost Fryslân LEEFbaarder maakt.

Terug naar het overzicht

Adres en contact

Bezoekadres:
Foarwei 235,
9298 JK Kollumerzwaag

Contact:
Telefoon: (0511) 44 40 00
Telefax: (0511) 44 62 87
Email: info@taxinof.nl